Семінар - практикум "Моніторинг якості освіти: кваліметричний підхід"

Вівторок, Листопад 15, 2016

Нині підходи до оцінювання якості освіти дещо змінилися. Пріоритетним стало визначення особливостей індивідуального розвитку дошкільників. Акценти з оцінювання знань, умінь і навичок змістилися на оцінювання рівня особистісного розвитку та життєвої компетентності. Незалежно від підпорядкування, типів і форми власності усі дошкільні навчальні заклади мають дотримуватися державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених державним стандартом дошкільної освіти України – Базовим компонентом дошкільної освіти. 

 

15 листопада 2016 р. у дошкільному навчальному закладі "Цукринка" відбувся районний інтерактивний семінар-практикум «Моніторинг якості освіти: кваліметричний підхід ».

Методист РМК Васєчко С.В. ознайомила присутніх із поняттям «моніторинг», «кваліметрія», із сучасними методами проведення моніторингу якості дошкільної освіти. Наголосила, що показником ефективності реалізації завдань базового компоненту є його наступність зі стандартами початкової школи. Методист звернула увагу на ведення та оформлення документації з моніторингу освітньої діяльності в ДНЗ.

 Вихователь-методист Круглій К.В. ознайомила присутніх з практичним використанням кваліметиричяної маделі моніторингу якості дошкільної освіти та роботи з електронним варіантом який передбачає введення в програму цифрових даних . 

 

На семінарі-практикумі завідувавчі дошкільних закладів м.Миронівка та Миронівського р-н мали можливість практично освоїти методику використання кваліметричної моделі та набути досвіду моніторингових досліджень.