Річний звіт про діяльність закладу

 

      Заклад дошкільної освіти «Цукринка» підпорядкований відділу освіти Миронівської райдержадміністрації і знаходиться на балансі Миронівської міської ради, ОТГ . У ЗДО працює п’ять вікових груп: перша молодша,   різновікова , друга молодша, середня, старша . Якісний склад педагогічних кадрів становить: завідувач, вихователь-методист, дев’ять вихователів, вчитель-логопед ,інструктор з фізкультури .  Шість   педагогів мають вищу педагогічну освіту; один педагог має вищу кваліфікаційну категорію, два    – спеціаліст 1 категорії, один – спеціаліст ІІ категорії .

 

У закладі дошкільної освіти «Цукринка» працює 5 вікових  груп :

1 – раннього віку ,  4 – дошкільного віку .

   Нараховується всього 125   чоловік .

   Наповнюваність груп понаднормова .

    Адміністрація ЗДО «Цукринка»  намагається  максимально забезпечити дошкільною освітою всіх  бажаючих дітей .

   Дошкільний заклад працює  відповідно до Базового компоненту  дошкільної освіти  України за Програмами « Дитина» 

    Основою  освітнього  процесу була нецілеспрямована підготовка дитини  до школи , а розвиток інтересу до пізнання , її відкритості  до взаємодії з соціумом готовність до випробування себе .

    Педагогічний колектив постійно працює над розвитком творчого потенціалу дошкільнят . Це робота  різноманітних гуртків визначені інваріантною частиною Базового  компоненту дошкільної освіти та додаткові освітні послуги – гурток викладання англійської мови та хореографії . Інформація про всі заходи   в  освітньому процесі в ЗДО  висвітлюється на сайті ЗДО .

 

         ЗДО «Цукринка» працює за художньо – естетичним напрямком, тому педагогічний колектив вдосконалює патріотичне виховання засобами художньо-естетичного розвитку  дітей дошкільного віку. Щоб через економічне виховання розвивати творчий потенціал кожної дитини , адаптувати її до життя в сучасному світі , навчати їх мислити і діяти за законами економіки. Вмінні застосовувати набуті навички в повсякденному житті  .

 

       Педагоги протягом  навчального року проводили  відкриті заняття, свята , розваги  з інноваційними  та  інтерактивними  технологіями   , ділилися досвідом роботи над ними, презентували свої  напрацювання  по економічному та екологічному вихованні  , обговорили  їх ефективність в освітньому  процесі. Для підвищення рівня професійної компетентності педагогів  були надані консультації : Лепбук  для реалізації ідей сталого розвитку ( презентація  виробу) ; Виховуємо совість у дошкільному віці :   чи не зарано? ; Казка  в системі мовленнєвого розвитку дошкільників та  навчанні грамоти; Інтелектуальні картки як засіб  символізації  і систематизації  інформації, використання  методики в  освітньому процесі; Інтегровані заняття.; презентація педагогічного досвіду : Спадщина В.Сухомлинського  в системі  мовленнєвого розвитку  дошкільників ; Інноваційні методи та прийоми навчання грамоти (презентація напрацювань) ; ділові ігри  Тренінг для молодих спеціалістів щодо вдосконалення педагогічної майстерності ; Самоменеджмент як важлива складова успішності  педагога; Семінари : Експерементально-дослідницька діяльність  у природі : уточнюємо поняття , активізуємо завдання . (теоретична  частина ) Заняття : Експерементально- дослідницька  діяльність  у природі ( практична); Сучасна дитина : яка вона ? .  Під час  яких педагоги мали змогу поділитися досвідом роботи та  переймати досвід колег  , що  сприяє  педагогічні майстерності  вихователів . Педагоги на протязі навчального року були активними учасниками районних семінарів : Центр розвитку «Зернятко» , Владиславський ЗДО «Колосок» , ЗДО «Сонечко» . На протязі року з метою удосконалення професійної творчості педагогів  було  організовано  прослуховування вебінарів ( з подальшим обговоренням) ,  опрацьовано листи МОН України  які були надіслані протягом   минулого навчального року , щомісячно опрацьовано періодичні видання  «Вихователь методист» , «Дошкільне виховання» , «Джміль». А також були проведені круглі столи щодо обговорення інновацій , ефективність використання передового досвіду  в освітньому процесі .

            Педагоги відвідали колективні перегляди: Експерементально - дослідницька діяльність у природі; Рушаймо в путь  , дослідники  природи , чекають захопливі пригоди; Заняття з проблемно-пошуковим спрямуванням  з використанням  економічного виховання ; Сюжетно-рольова гра , як засіб підготовки до дорослого життя  ; Корекційні вправи на заняттях  з навчання грамоти ; Навчання грамоти .

           А також були проведені  тематичні розваги та свята  на яких педагоги продемонстрували  свої  організаторські здібності , творчий підхід у оформленні зали відповідно до тематики свята , новітність сюжету свят та розваг,   високу педагогічну майстерність. Використовуючи  інноваційні підходи до проведення заходів та  сучасність .

 

     У навчальному році  було проведено тиждень  безпеки вересень 2019р . та квітень 2020р. з метою поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя ; пропаганди здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку вмінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я у разі виникнення надзвичайних ситуацій .   У підготовці проведення «Тижня безпеки»  був розроблений  «План основних заходів підготовки до проведення Тижня безпеки дитини»  та « Орієнтовний план заходів роботи з дітьми під час проведення Тижня безпеки у ЗДО» .  Був проведений практичний тренінг  екстреного  виведення дітей і працівників  з приміщення ЗДО , під час якого працівники  продемонстрували хороші результати під час евакуації . 

 

              У ЗДО  на протязі цього навчального року працювали гуртки: гурток театралізації „Мандруємо казкою”; гурток образотворчої діяльності „Олівець – малювець”;  гурток «Чарівні ножиці» ; гурток з розвитку мовлення (мнемотехніка) «Балакучий ротик» ; гурток «Умілі ручки» (нетрадиційні техніки праці) ;    хореографічний гурток та гурток англійської мови.  Керівникам «Умілі ручки »   необхідно вчасно відповідно до сезону змінювати  свої творі вироби у куточках  .

 

            У  навчальному році активно працював  сайт  ЗДО  «Цукринка», в якому висвітлюється робота педагогічного колективу з малятами  та спільна робота з батьками вихованців, сестри медичної , консультації для батьків  вихователя – методиста . Але  виникає проблема в фінансуванні та  взабезпеченні інформаційної підтримки сайта відповідними спеціалістами-професіоналами, які , б постійно підтримували та супроводжували його роботу .  

          У ЗДО  проводились музичні та спортивні свята та розваги для дітей із залученням учнів НВК та батьків вихованців , згідно річного плану роботи.     

         Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2019/2020 навчальний рік показав, що річний план роботи  виконано  ,  але є і незначні   недоліки та зауваження , проаналізувавши  які,  буде проведена   робота ,щодо  уникнення  їх у подальшому.

     Отже : головною ідеєю педагогічного колективу  є  творення  щасливих дошкільнят .