" Праця в навколишньому середовищі"

Вівторок, Жовтень 23, 2018

Праця в природі є найбільшим ефективним видом дитячої трудової  діяльності, яка сприяє формуванню у дітей морально-етичних якостей, працелюбності, поваги до праці, дорослих, бажання підтримувати оточуюче середовище в чистоті, створювати щось красиве. Вихователі ЗДО навчають дошкільників різним видам трудової діяльності, створюють умови, які сприяють підготовці дошкільнят до самостійного життя в соціумі.