Медичне обслуговування

      Медичне обслуговування дітей в нашому дошкільному навчальному закладі здійснюється у відповідності до Закону України "Про дошкільну освіту", Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. № 826, наказу МОЗ України та МОН України "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі" від 30.08.2005р. № 432/496.  

     В закладі діє медичний кабінет, який постійно оновлюється необхідним інвентарем, інформаційними стендами та медикаментами для надання першої медичної допомоги та для огляду дітей згідно Положення про медичний кабінет. За браком окремого приміщення, ізолятор знаходиться в медичному кабінеті.

    Пріоритетними напрямками щодо медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі визначено такі:

- збереження і зміцнення здоров'я дітей;

- забезпечення ефективного фізичного розвитку дітей;

- формування у дітей свідомого ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності.

     Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснює старша медична сестра Педченко Наталія Вікторівна.

     Медично-профілактична робота здійснюється відповідно до річного плану роботи, складеного медичною сестрою, затвердженого завідувачем ДНЗ.

      Старшою медичною сестрою забезпечується постійний контроль за дотриманням режиму дня, фізичним та навчальним навантаженням згідно з віком дитини, профілактикою травматизму, спалахами гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, а також за організацією рухового режиму дітей, проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів і їх впливом на організм дитини, за проведенням заходів загартування.